Lịch khai giảng tháng 09/2016

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CÁC LỚP HỌC

CẤP ĐỘ

THỜI LƯỢNG HỌC

THỜI GIAN HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG
 DỰ KIẾN

BIÊN DỊCH 1

(APPRENTICE)

8 tuần

Thứ 2 – 4 - 6

17g45 – 19g15

12/09/2016

BIÊN DỊCH 1

(APPRENTICE)

8 tuần

Thứ 2 – 4 - 6

19g30 – 21g00

12/09/2016

BIÊN DỊCH 1

(APPRENTICE)

12 tuần

Thứ 3 – 5

17g45 – 19g15

22/09/2016

BIÊN DỊCH 2

(PROSPECTIVE)

8 tuần

Thứ 2 – 4 - 6

17g45 – 19g15

12/09/2016

BIÊN DỊCH 2

(PROSPECTIVE)

12 tuần

Thứ 3 – 5

17g45 – 19g15

08/09/2016

BIÊN DỊCH 2

(PROSPECTIVE)

12 tuần

Thứ 3 – 5

19g30 – 21g00

15/09/2016

BIÊN DỊCH 3

(EXPERT)

8 tuần

Thứ 2 – 4 - 6

17g45 – 19g15

26/09/2016

PHIÊN DỊCH 1

(APPRENTICE)

8 tuần

Thứ 2 – 4 - 6

19g30 – 21g00

05/09/2016

PHIÊN DỊCH 2

(APPRENTICE)

8 tuần

Thứ 2 – 4 - 6

17g45 – 19g15

12/09/2016

PHIÊN DỊCH 2

(APPRENTICE)

12 tuần

Thứ 3 – 5

17g45 – 19g15

15/09/2016

PHIÊN DỊCH 3

(PROSPECTIVE)

8 tuần

Thứ 2 – 4 - 6

19g30 – 21g00

26/09/2016

TIẾNG KHMER

CĂN BẢN

16 tuần

Thứ 2 – 4 - 6

17g45 – 19g15

05/09/2016

TIẾNG KHMER

CĂN BẢN

16 tuần

Thứ 3 – 5

17g45 – 20g00

10/10/2016

 
 

Đăng kí nhận tin

Đăng ký Email với Trung tâm Ngoại Ngữ Báo Chí để cập nhật thông tin mới nhất.

Thông tin liên hệ

  • ĐT: 08.3930 2459 - 0903.650088

Kết nối với chúng tôi

Bạn đang ở: Home Thông tin Lịch khai giảng Lịch khai giảng tháng 09/2016