Lịch khai giảng tháng 09/2017

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 09/2017

LỚP

CẤP ĐỘ

THỜI LƯỢNG HỌC

THỜI GIAN HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

NHẬP MÔN

Thứ 2 - 4 - 6

17h45 - 19h15

8 tuần

25/09

Thứ 3 - 5 - 7

19h30 - 21h00

8 tuần

26/09

BIÊN DỊCH

Biên Dịch 1

Thứ 2 - 4 - 6

19h30 - 21h00

8 tuần

25/09

Thứ 3 - 5 - 7

17h45 - 19h15

8 tuần

26/09

Biên Dịch 2

Thứ 2 - 4 - 6

19h30 - 21h00

8 tuần

25/09

Thứ 3 - 5 - 7

17h45 - 19h15

8 tuần

26/09

Biên dịch 3

Thứ 2 - 4 - 6

19h30 - 21h00

8 tuần

25/09

Thứ 3 - 5 - 7

17h45 - 19h15

8 tuần

26/09

PHIÊN DỊCH

Phiên dịch 1

Thứ 2 - 4 - 6

17h45 - 19h15

8 tuần

25/09

Thứ 3 - 5 - 7

19h30 - 21h00

8 tuần

26/09

Phiên dịch 2

Thứ 2 - 4 - 6

17h45 - 19h15

8 tuần

25/09

Thứ 3 - 5 - 7

19h30 - 21h00

8 tuần

26/09

Phiên dịch 3

Thứ 2 - 4 - 6

17h45 - 19h15

8 tuần

25/09

Thứ 3 - 5 - 7

19h30 - 21h00

8 tuần

26/09

 
 

Đăng kí nhận tin

Đăng ký Email với Trung tâm Ngoại Ngữ Báo Chí để cập nhật thông tin mới nhất.

Thông tin liên hệ

  • ĐT: 08.3930 2459 - 0903.650088

Thông tin chuyển khoản

Tên tài khoản: TỐNG THỊ PHƯƠNG

Số tài khoản: ‎0071001171416

Tại Ngân hàng VCB chi nhánh HCM

Bạn đang ở: Home Thông tin Lịch khai giảng Lịch khai giảng tháng 09/2017