Dừng nâng cấp, lập mới trường Đại học - Cao đẳng

thu truong bui van gaDừng nâng cấp, lập mới trường Đại học - Cao đẳng

Bộ GD&ĐT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai điều chỉnh, sắp xếp và tổ chức lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý.

Cụ thể, các đơn vị này cần phân loại các dự án đầu tư thành lập trường trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý (đã có quyết định thành lập trường hoặc đã được phê duyệt về chủ trương hoặc chưa được phê duyệt chủ trương). Đánh giá kết quả thực hiện các dự án, đề xuất phương án xử lý đối với những dự án đã quá hạn và gửi kết quả về Bộ GD&ĐT trước ngày 25/4/2014 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, cơ quan liên quan triển khai thực hiện những dự án thành lập trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kiểm tra, giám sát và thúc đẩy việc thực hiện cam kết, tiến độ đầu tư của các trường đã có quyết định thành lập trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý.

Đặc biệt, khi triển khai Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị nâng cấp và thành lập mới trường đại học, cao đẳng. Bộ cũng xem xét, tổng hợp báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý đối với những hồ sơ nâng cấp và thành lập mới các trường ĐH, CĐ đã gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước thời điểm ban hành công văn này.

 
 

Đăng kí nhận tin

Đăng ký Email với Trung tâm Ngoại Ngữ Báo Chí để cập nhật thông tin mới nhất.

Thông tin liên hệ

  • ĐT: 028.3930 2459 - 0903.650088

Thông tin chuyển khoản

Tên tài khoản: TỐNG THỊ PHƯƠNG

Số tài khoản: ‎0071001171416

Tại Ngân hàng VCB chi nhánh HCM

Bạn đang ở: Home Thông tin Tin tức & Sự kiện Dừng nâng cấp, lập mới trường Đại học - Cao đẳng