Học tiếng Anh online: Môn vật sumo đang suy thoái

Môn vật sumo đang suy thoái

Từ vựng - Vocabulary

  • comic - buồn cười (hài hước)
  • faint-hearted - yếu tim
  • gruelling - cực nhọc
  • dwindling - suy giảm
  • dominated - thống trị

Bài khóa - Transcript

Sumo in decline

It might look comic but becoming a top sumo wrestler is not for the faint-hearted.

The sport, which is over 1,000 years old, requires extreme commitment: with gruelling training and an enormous diet.

But sumo is in decline.

Revenues are falling, audiences are dwindling and the sport, which was once an icon of Japanese pride, is now dominated by foreign wrestlers.

Bản dịch - Translation

Môn võ sumo đang suy thoái

Trông có vẻ buồn cười, nhưng trở thành một võ sỹ đấu sumo hàng đầu không phải là điều dành cho những ai yếu tim.

Môn thể thao vốn đã có hơn 1000 năm tuổi này đòi hỏi những nỗ lực cao độ, với việc tập luyện cực nhọc và chế độ ăn uống ghê gớm.

Nhưng môn võ sumo đang suy thoái.

Doanh thu tụt xuống, lượng khán giả tới xem suy giảm và môn thể thao này, từng là một biểu tượng cho niềm kiêu hãnh Nhật Bản, nay lại đang do các võ sỹ nước ngoài thống trị.

Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

comic / faint-hearted / gruelling / dwindling / dominated

1. Two Bristol students who tackled a __________ transatlantic rowing race have retired from the competition after more than three months at sea.

2. With the UK's gas and electricity market __________ by the "big six", the claim often made is that the industry is somehow rigged in favour of these companies.

3. India is home to around 25,000 elephants. Their numbers are __________ due to poaching and the destruction of their habitats by humans.

4. It is not surprising that we had to go to Britain's biggest aircraft hangar to see the world's longest aircraft. For the best view, we had to climb the world's scariest staircase too (safe of course, but not one for the ________).

5. John Uhler Lemmon III - known to the world as Jack Lemmon - was one of Hollywood's best-loved actors and a man who distinguished himself in both serious and __________ roles.

Giải đáp - Answers

1. Two Bristol students who tackled a gruelling transatlantic rowing race have retired from the competition after more than three months at sea.

2. With the UK's gas and electricity market dominated by the "big six", the claim often made is that the industry is somehow rigged in favour of these companies.

3. India is home to around 25,000 elephants. Their numbers are dwindling due to poaching and the destruction of their habitats by humans.

4. It is not surprising that we had to go to Britain's biggest aircraft hangar to see the world's longest aircraft. For the best view, we had to climb the world's scariest staircase too (safe of course, but not one for the faint-hearted).

5. John Uhler Lemmon III - known to the world as Jack Lemmon - was one of Hollywood's best-loved actors and a man who distinguished himself in both serious and comic roles.

 
 

Đăng kí nhận tin

Đăng ký Email với Trung tâm Ngoại Ngữ Báo Chí để cập nhật thông tin mới nhất.

Thông tin liên hệ

  • ĐT: 028.3930 2459 - 0903.650088

Thông tin chuyển khoản

Tên tài khoản: TỐNG THỊ PHƯƠNG

Số tài khoản: ‎0071001171416

Tại Ngân hàng VCB chi nhánh HCM

Bạn đang ở: Home Thông tin Học Tiếng Anh Online Học tiếng Anh online: Môn vật sumo đang suy thoái