Học tiếng Anh online: Trứng Phục sinh khổng lồ bằng sô-cô-la

Học tiếng Anh online: Trứng Phục sinh khổng lồ bằng sô-cô-la

Từ vựng

  • melted (something solid turned into liquid): tan chảy
  • mouth-watering (so delicious that it makes you salivate): rất ngon (tới mức khiến rỏ dãi/chảy nước miếng)
  • in the run-up to (in the period leading to a particular event): giai đoạn chuẩn bị, trước khi diễn ra sự kiện nào đó
  • chocoholic (someone addicted to chocolate): nghiện sô-cô-la
  • charity (a system of giving help, such as money, to people who don't have enough for basic life): từ thiện, tổ chức từ thiện

Bài khóa

Melted chocolate – now that's a mouth-watering sight.

This chocolatier in the English county of Lincolnshire has been working hard to create big eggs in the run-up to Easter. But not this one – that one!

Over 100kg of chocolate was used to create the two-metre-tall egg.

But Jan Hensen knows it is too much even for his chocoholic clients. He says he’ll sell it in pieces to raise money for charity.

Bài dịch

Sô-cô-la tan chảy - đó thật là cảnh khiến người ta rỏ dãi.

Người làm sô-cô-la tại tỉnh Lincolnshire của Anh đã nỗ lực làm việc để làm ra những quá trứng lớn chuẩn bị cho lễ Phục sinh. nhưng không phải là quả trứng này - mà là quả kia cơ!

Hơn 100kg sô-cô-la được dùng để làm ra quả trứng cao hai mét này.

Tuy nhiên ông Jan Hensen biết quả trứng quá to kể cả đối với những khách hàng nghiện sô-cô-la của ông. Ông nói ông sẽ bán nó theo từng mảnh để gây quỹ cho từ thiện.

Bài tập

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau. Xin lưu ý là bạn có thể phải thay đổi dạng thức của từ để hoàn thành đúng câu trả lời.

melted / mouth-watering / in the run-up to / chocoholic / charity

1. Despite its reputation for being a sedate pastime for older people, students have described short-mat bowls as being "really good fun".

"__________ exams it is a great way to de-stress," said Mr Priday.

2. The opening night performance of an ice skating show in Birmingham has been cancelled because the ice __________, promoters have said.

3. Five years ago, billionaire investor Warren Buffett and Microsoft founder Bill Gates launched the campaign The Giving Pledge.

It aims to convince billionaires to give at least half of their fortunes to __________. Mr Zuckerberg and over 100 others have so far signed up to the "moral commitment".

4. A trolley selling sandwiches stood where once the onboard chef in pristine whites could be found creating __________ dishes like flambéed Bourbon shrimp or zesty brochette of Dijon lamb.

5. It might sound like a __________'s dream - enough cocoa to make five billion bars of the nation's favourite treat.

Giải đáp

1. Despite its reputation for being a sedate pastime for older people, students have described short-mat bowls as being "really good fun".

"In the run-up to exams it is a great way to de-stress," said Mr Priday.

2. The opening night performance of an ice skating show in Birmingham has been cancelled because the ice melted, promoters have said.

3. Five years ago, billionaire investor Warren Buffett and Microsoft founder Bill Gates launched the campaign The Giving Pledge.

It aims to convince billionaires to give at least half of their fortunes to charity. Mr Zuckerberg and over 100 others have so far signed up to the "moral commitment".

4. A trolley selling sandwiches stood where once the onboard chef in pristine whites could be found creating mouth-watering dishes like flambéed Bourbon shrimp or zesty brochette of Dijon lamb.

5. It might sound like a chocoholic's dream - enough cocoa to make five billion bars of the nation's favourite treat.

 
 

Đăng kí nhận tin

Đăng ký Email với Trung tâm Ngoại Ngữ Báo Chí để cập nhật thông tin mới nhất.

Thông tin liên hệ

  • ĐT: 028.3930 2459 - 0903.650088

Thông tin chuyển khoản

Tên tài khoản: TỐNG THỊ PHƯƠNG

Số tài khoản: ‎0071001171416

Tại Ngân hàng VCB chi nhánh HCM

Bạn đang ở: Home Thông tin Học Tiếng Anh Online Học tiếng Anh online: Trứng Phục sinh khổng lồ bằng sô-cô-la