Học tiếng Anh online: New York nhìn từ Tháp Tự do

New York nhìn từ Tháp Tự Do

Từ vựng

  • hemisphere (here, half of the Earth): bán cầu, nửa trái đất
  • flashes by (appears for a short time and then disappears): lóe sáng, lóe lên trong giây lát
  • inevitably (unavoidably): không tránh khỏi
  • trauma (here - shock caused by a deeply disturbing experience): trấn thương, sốc
  • landmark (a building or site which helps to identify a place): danh thắng, địa danh

Bài khóa

The Freedom Tower in New York. The tallest building in the western hemisphere is now open to visitors.

The history of the city flashes by on the 100-floor journey to the top.

The skyscraper replaces the World Trade Center, and many visitors will inevitably think of September 11th, 2001.

New York still feels the trauma of those events. But the opening of this landmark is part of the city’s ongoing recovery.

Bài dịch

Tháp Tự do tại New York. Tòa nhà cao nhất ở nửa bán cầu tây nay mở cửa cho du khách thăm quan.

Lịch sử thành phố lóe lên trong suốt chặng đường lên đỉnh tháp cao 100 tầng.

Tòa nhà cao tầng này thay thế Trung tâm Thương mại Thế giới và nhiều du khách không tránh khỏi nhớ tới ngày 11 tháng Chín 2001.

Thành phố New York vẫn đang cảm nhận trấn thương của những sự kiện đó. Nhưng khánh thành danh thắng này là một phần quá trình phục hồi vẫn đang tiếp tục của thành phố.

Bài tập

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau. Xin lưu ý là bạn có thể phải thay đổi dạng thức của từ để hoàn thành đúng câu trả lời.

hemisphere / flashes by / inevitably / trauma / landmark

1. His injuries were so severe he lost his right leg, but he says the psychological __________ has been harder to deal with.

2. The princess, who is fourth in line to the throne, was delivered at 08:34 BST on Saturday at St Mary's Hospital in London, and weighed 8lbs 3oz (3.7kg).

Tower Bridge was among several London __________ lit up in pink in her honour.

3. Haiti is the poorest country in the western __________ and has suffered a number of recent disasters, including four hurricanes and storms in 2008 that killed hundreds.

4. Mr Chisolm said: "With hundreds of thousands of people seeing the film around the world, some will undoubtedly get hooked on Hardy and will __________ come and visit the places and his houses."

5. Going deeper into the Javanese countryside, names of small towns and villages __________: Kebumen, Gombong, Purwokerto. Deep in Indonesia's interior, the ubiquitous Indomaret convenience chain outlets are replaced by traditional family shops, a relic of the old ways. It is a world away from big city life.

Giải đáp

1. His injuries were so severe he lost his right leg, but he says the psychological trauma has been harder to deal with.

2. The princess, who is fourth in line to the throne, was delivered at 08:34 BST on Saturday at St Mary's Hospital in London, and weighed 8lbs 3oz (3.7kg).

Tower Bridge was among several London landmarks lit up in pink in her honour.

3. Haiti is the poorest country in the western hemisphere and has suffered a number of recent disasters, including four hurricanes and storms in 2008 that killed hundreds.

4. Mr Chisolm said: "With hundreds of thousands of people seeing the film around the world, some will undoubtedly get hooked on Hardy and will inevitably come and visit the places and his houses.”

5. Going deeper into the Javanese countryside, names of small towns and villages flash by: Kebumen, Gombong, Purwokerto. Deep in Indonesia's interior, the ubiquitous Indomaret convenience chain outlets are replaced by traditional family shops, a relic of the old ways. It is a world away from big city life.

 
 

Đăng kí nhận tin

Đăng ký Email với Trung tâm Ngoại Ngữ Báo Chí để cập nhật thông tin mới nhất.

Thông tin liên hệ

  • ĐT: 028.3930 2459 - 0903.650088

Thông tin chuyển khoản

Tên tài khoản: TỐNG THỊ PHƯƠNG

Số tài khoản: ‎0071001171416

Tại Ngân hàng VCB chi nhánh HCM

Bạn đang ở: Home Thông tin Học Tiếng Anh Online Học tiếng Anh online: New York nhìn từ Tháp Tự do