Học tiếng Anh online: Tháo bỏ khóa tình yêu trên cầu Paris

Tháo bỏ khóa tình yêu trên cầu Paris

Từ vựng

  • tradition (here - a way of acting and behaving which continues for a long time): truyền thống, thói quen lâu năm, ở đây có nghĩa là một việc làm từ nhiều năm nay
  • eyesore (ugly sight in a public place): hình ảnh xấu ở nơi công cộng, cảnh chướng tai gai mắt
  • hazard (dangerous thing): mối nguy hiểm
  • weighed down (here - carried too much weight, felt heavy): bị đè nặng, chịu sức nặng
  • gave way (collapsed): sập, sập đổ

Bài khóa

It’s the end of the affair.

Attaching a 'love lock' to the Pont des Arts before throwing the key into the River Seine in Paris has become a tourist tradition.

But the romantic gesture has turned into an eyesore and also a hazard. The bridge is weighed down with nearly 50 tonnes of metal.

Last year, one section of the railings gave way.

The bridge has been closed as workers remove the locks.

Bài dịch

Cái kết của một cuộc tình.

Khóa "một chiếc khóa tình yêu" vào cầu Pont des Arts trước khi vứt chìa khóa xuống sông Seine ở Paris đã trở thành một truyền thống của du khách.

Nhưng việc làm lãng mạn này đã trở thành chướng tai gai mắt và cũng là một mối nguy hiểm. Cây cầu bị đè nặng bởi gần 50 tấn kim loại.

Năm ngoái một đoạn thành cầu đã bị sập.

Cầu đã bị đóng lại để công nhân tháo gỡ những chiếc khóa đó đi.

Bài tập

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau. Xin lưu ý là bạn có thể phải thay đổi dạng thức của từ để hoàn thành đúng câu trả lời.

tradition / eyesore / hazard / weighed down / gave way

1. "We have two reservoirs which are deep and cold and at night they would represent a __________ to people messing about.”

2. At least eight people have died after a cement factory partially collapsed in Bangladesh, police say.

About 70 people were in the building in the port town of Mongla, 200km (125 miles) south-west of the capital Dhaka, when the roof __________. The factory had been under construction.

3. Her kitchen roof consists of sheets of corrugated iron __________ with stones.

Her family is especially hard-hit by rising costs and on some days they don't get to eat a full meal.

4. Mr Reeks said a "minimal" amount of fish were caught using the technique and stocks had "not deteriorated much" in the last few years.

Another fisherman, Malcolm Cameron, said: "It's a huge __________ that's been going on for hundreds of years for generations."

5. "Anyone passing by might think these buildings are __________ but it's about familiarity," says Thomas Lane, editor of Building Design magazine, which gives out the annual Carbuncle Cup to the ugliest building in the UK.

Giải đáp

1. "We have two reservoirs which are deep and cold and at night they would represent a hazard to people messing about.”

2. At least eight people have died after a cement factory partially collapsed in Bangladesh, police say.

About 70 people were in the building in the port town of Mongla, 200km (125 miles) south-west of the capital Dhaka, when the roof gave way. The factory had been under construction.

3. Her kitchen roof consists of sheets of corrugated iron weighed down with stones.

Her family is especially hard-hit by rising costs and on some days they don't get to eat a full meal.

4. Mr Reeks said a "minimal" amount of fish were caught using the technique and stocks had "not deteriorated much" in the last few years.

Another fisherman, Malcolm Cameron, said: "It's a huge tradition that's been going on for hundreds of years for generations."

5. "Anyone passing by might think these buildings are eyesores but it's about familiarity," says Thomas Lane, editor of Building Design magazine, which gives out the annual Carbuncle Cup to the ugliest building in the UK.

 
 

Đăng kí nhận tin

Đăng ký Email với Trung tâm Ngoại Ngữ Báo Chí để cập nhật thông tin mới nhất.

Thông tin liên hệ

  • ĐT: 028.3930 2459 - 0903.650088

Thông tin chuyển khoản

Tên tài khoản: TỐNG THỊ PHƯƠNG

Số tài khoản: ‎0071001171416

Tại Ngân hàng VCB chi nhánh HCM

Bạn đang ở: Home Thông tin Học Tiếng Anh Online Học tiếng Anh online: Tháo bỏ khóa tình yêu trên cầu Paris